Wie zijn wij In Gambia Uw Steun Contact
header
Financieel beleid
logo
 
Financieel beleid

Eén van de belangrijkste uitgangspunten is het waarborgen van de continuïteit. Dat wil zeggen dat projecten niet eerder worden opgestart dan dat we kunnen garanderen dat we het project blijvend kunnen ondersteunen. Ook wordt een vervolgfase binnen een project pas geïnitieerd als er voldoende financiële zekerheid bestaat omtrent het behalen van de doelstellingen.

-Voor het onderwijs aan kinderen in Gambia betekent dit dat men ervan op aan kan dat de hulp die wordt gegeven structureel is; - Voor de donateurs in Nederland betekent dit dat men de zekerheid heeft dat de donaties die worden gedaan op een verantwoorde manier worden besteed.

Het beloningsbeleid
Een ander en niet minder belangrijk aspect van het financiële beleid is het zo laag mogelijk houden van de overheadkosten. Dit kunnen wij realiseren doordat we uitsluitend met vrijwilligers werken. De bestuursleden ontvangen géén vergoedingen voor hun werk, ook niet voor reis- en vergaderkosten.

Heeft u interesse in het financiële jaaroverzicht van de stichting, klik op onderstaande link.

Financiële verantwoording