Wie zijn wij In Gambia Uw Steun Contact
header
Doelstellingen
logo
 
Doelstellingen

De stichting wil het onderwijs en de leefomstandigheden van de kinderen in Gambia verbeteren. Gambia naar School is een onafhankelijke stichting en werkt met vrijwilligers.

Alles wat de stichting onderneemt moet passen bij de wensen en behoeften van de mensen zelf. Vanaf het begin is de lokale gemeenschap betrokken bij de plannen en bij de concrete uitvoering daarvan. Dat heeft geresulteerd in een enorme betrokkenheid en in enthousiaste medewerking van de dorpsbewoners.

Uitgangspunten
Gambiaanse cultuur – alles wat de stichting ondersteunt moet passen binnen de unieke Gambiaanse cultuur. De stichting stimuleert het behoud van de Gambiaanse cultuur.

Continuïteit – alles wat er wordt geïnitieerd moet uitvoerbaar en haalbaar zijn en er moet uitzicht zijn op continuïteit van de oplossing.

Betrokkenheid – de lokale bevolking moet zich betrokken en medeverantwoordelijk voelen voor de voortgang en het welslagen van de projecten.

Onafhankelijkheid – de hulp van de stichting mag de mensen niet afhankelijk maken, maar moet juist leiden tot zelfstandigheid, het dragen van eigen verantwoordelijkheid en het verkrijgen van grotere kansen en keuzemogelijkheden. De stichting creëert daarvoor de basisvoorwaarden.

Door de initiatieven van de stichting zijn de leefomstandigheden van de kinderen in Madiana inmiddels aanzienlijk verbeterd.

Zie voor details de sectie Nieuwsbrieven en Resultaten.