Wie zijn wij In Gambia Uw Steun Contact
header
Onderwijs in Gambia
logo
 
Onderwijs in Gambia

In Gambia bestaat geen leerplicht. Men onderscheidt lager, middelbaar en hoger onderwijs. Driekwart van de kinderen volgt in elk geval enkele jaren onderwijs, waarbij er voorrang wordt gegeven aan jongens. De meeste kinderen gaan zo rond hun vijfde jaar naar school. Veel van de kinderen op het platteland maken hun school niet af, of vervolgen hun opleiding niet.

De inbreng van de kinderen bij het werk op het land en/of huishouding is vaak noodzakelijk. Het lager (basis)onderwijs is gratis. Er wordt echter aan de ouders wel een bijdrage gevraagd voor schoolfonds en uniform. Dit uniform is verplicht en staat voor de gelijkheid van de kinderen. Ook moeten de ouders betalen voor boeken, schriften, pennen, etc. Een kleuterschool (nurseryschool) echter is een privé school, waar ook de salarissen betaald moeten worden door de school zelf.