Wie zijn wij In Gambia Uw Steun Contact
header
J&M Roots Nurseryschool
logo
 
J&M Roots Nurseryschool

In februari 2018 bestaat de Stichting Gambia naar School twaalf jaar. Suleyman Colley oprichter en onderwijzer van de school heeft in de afgelopen jaren heel veel werk verzet. Hierdoor hebben al meer dan 360 kinderen uitzicht op een betere toekomst! Dit is mogelijk gemaakt door de steun van alle donateurs en daarvoor willen we iedereen, mede namens Suleyman en de leerlingen, heel hartelijk bedanken.

Gambia naar school steunt de J&M Nurseryschool. De school voorziet in een grote behoefte in Madianavillage. De leerlingen, die tussen de 3 en 7 jaar oud zijn, bereiden zich voor op het primair onderwijs. De school is ook van groot belang voor het inkomen van de gezinnen. In de tijd dat de kinderen naar school gaan, kunnen de moeders op de markt in de stad hun waar verkopen, waardoor zij een klein inkomen verkrijgen. Helaas biedt de overheid in Gambia deze voorziening niet. De leerlingen leren op school Engels en rekenen en iedere dag sporten de leerlingen.

De ouders betalen voor het naar school gaan van hun kind een klein bedrag aan schoolgeld. De kinderen krijgen daarvoor les én iedere dag een gezonde lunch. Dat de leerlingen iedere dag een lunch krijgen, is voor de arme gezinnen een belangrijk argument om hun kind dagelijks naar school te sturen. Een hele zorg minder als je vaak te weinig geld< hebt om je kind goed te voeden.