Wie zijn wij In Gambia Uw Steun Contact
header
Donateur worden
logo
 
Donateur worden

Als u de Gambiaanse kinderen een warm hart toedraagt en de stichting wilt steunen, kunt u een bijdrage overmaken op NL55 INGB 0002 9295 94 ten name van Stichting Gambia naar School, Groningen. Vooral vaste donateurs zijn erg welkom dit om de continuïteit van het onderwijs te kunnen waarborgen.

Wij werken niet met incasso of machtigingen, maar wilt u ons blijvend steunen dan kunt u dit regelen met een periodieke overschrijving naar het genoemde rekeningnummer. Op de rekeningafschriften kunnen wij niet altijd zien wat het adres van de gulle gever is, dus als u in het vervolg geïnformeerd wilt blijven over het project in Gambia, stuur ons dan een berichtje met uw adresgegevens.

Hoe groot of klein uw bijdrage ook is: namens de kinderen in Gambia héél hartelijk bedankt!