Wie zijn wij In Gambia Uw Steun Contact
header
Toekomstplannen
logo
 
Toekomstplannen

Voor de komende 3 jaar heeft de Stichting Gambia naar school een aantal doelstellingen geformuleerd die zij wil realiseren en/of continueren:
  • het betalen van de salarissen van de 5 leerkrachten en kokkin op de Jola and Roots nurseryschool in Madiana village
  • scholing en bijscholing van de leerkrachten
  • op schooldagen het betalen van een dagelijkse lunch voor 80 leerlingen en 5 leerkrachten
  • het bekostigen van lesmateriaal
  • onderhoud van de 5 klaslokalen en de muur rondom het terrein
  • Vanwege de hoge kwaliteit van de huidige nurseryteachers willen we twee leerkrachten uit het team de gelegenheid bieden de primary teachersopleiding te volgen. Die opleiding is fulltime en duurt twee jaar. Het zal een 4-jaren project zijn: als de ene leerkracht zijn opleiding heeft afgerond, kan de tweede leerkracht starten. In de periode dat een leerkracht de opleiding volgt, levert de teachersopleiding in Brikama een stagiaire, die de studerende leerkracht waarneemt.

Op dit moment is er behoefte aan uitbreiding van de school met een apart lokaal voor een schakelklas tussen Nursery en Primary school. Hiervoor is een aanzielijk bedrag nodig. Wilt u ons hiermee steunen dan kan dat door op rekeningnr. NL55 INGB 0002 9295 94 t.n.v. Stichting Gambia naar School uw gift over te maken.